Chính Sách Bảo Hành

_ Sản phẩm chính hãng được bảo hành tuỳ theo từng loại sản phẩm.

_ Trong thời hạn bảo hành sản phẩm được sữa chữa, thay thế hoàn toàn miễn phí.

_ Sản phẩm, linh kiện hư hỏng do lỗi nhà sản xuất được áp dụng chế độ bảo hành.

_ Lỗi hư hỏng do phía người sử dụng, không áp dụng chế độ bảo hành .( Sữa chữa có thu phí ).

X