SẢN PHẨM MỚI NHẤT

 • Mới
  Zephyr Snorkels BLA
 • Mới
  Zephyr Snorkels BLU
 • Mới
  Zephyr Snorkels ORG
 • Mới
  anti fog
 • Mới
  lens
 • Mới
  lens
 • Mới
  lens
 • Mới
  lens
 • Mới
  bali jumsuite
 • Mới
  fullfacePSIpink
 • Mới
  advanced
 • Mới
  open
 • Mới
  Red Night Rashguard short
 • Mới
  fullfacePSIblack
 • Mới
  fullfacePSIblue
 • Mới
  Aqu Purge
 • Mới
  lookHD orange1
 • Mới
  look hd 3.1
 • Mới
  Rashguard Twilight Gray White
 • Mới
  Rashguard Blue Gray White
advanced

Lớp Nâng Cao Advanced Adventurer

HẾT HÀNG

Mô tả sản phẩm

Lớp Nâng Cao Advanced Adventurer :

Dành cho những bạn đã có chứng nhận Open Water Diver .

Chương trình này cho phép bạn trải nghiệm năm lần lặn nước mở khác nhau từ năm chương trình Đặc biệt của SSI mà không yêu cầu bạn phải hoàn thành toàn bộ Chuyên ngành.

Đây là chương trình hoàn hảo để nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm lặn của bạn.

Bạn sẽ nhận được chứng nhận Nhà thám hiểm nâng cao của SSI sau khi hoàn thành chương trình này.

Tuổi tối thiểu: 10; 12
Chứng nhận yêu cầu: Open Water Diver

Lưu ý: Độ sâu tối đa là 30m / 98 ft nếu bao gồm lặn lặn sâu.
Phiên học:  Thực nghiệm trên biển
Lặn nước mở: 5
Độ sâu đào tạo tối đa: Khác nhau
Thời lượng đề xuất: 2 ngày

DESCRIPTION

This program allows you to experience five different open water dives from five SSI Specialty programs without requiring you to complete the entire Specialty. If you are unsure of your next step, this is the perfect way to advance your dive skills and experience, and to identify which Specialty programs interest you. You will earn the SSI Advanced Adventurer certification after completing this program.

Minimum Age: 10; 12 if Deep Diving dive is included
Certification Prerequisites: Open Water Diver
Note: Max depth is 30m /98 ft if Deep Diving dive is included.
Water Dives: Not more than 5
Maximum Training Depth: Varies
Suggested Duration: 2 days

X