THE SAFT DIVING EQUIPMENT & SNORKELING STORE

THE SAFT DIVING EQUIPMENT & SNORKELING STORE

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi :

Sản phẩm đã mua chỉ được đổi khi phát hiện lỗi kỹ thuật .

Sản phẩm đã mua được đổi Size khi không vừa.

Sản phẩm đã mua không được đổi thành sản phẩm khác

      Điều kiện đổi : Người mua phải thông báo ngay cho người bán trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận hàng, sản phẩm chưa được sử dụng, còn nguyên vẹn bao bì tem nhãn.

Chính sách trả :

Chỉ được trả hàng và hoàn tiền khi sản phẩm người mua đã nhận được không giống với sản phẩm người mua đã đặt hàng .

Ngoài ra không áp dụng cho bất kỳ yêu cầu trả hàng khác.

TOP