THE SAFT DIVING EQUIPMENT & SNORKELING STORE

THE SAFT DIVING EQUIPMENT & SNORKELING STORE

CÔNG TY TNHH THE SAFT

Địa chỉ: 491/23 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 03, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84) (0) 937 273 408

Thời gian hoạt động 

                                Mở Cửa : 9 : 00 AM  Đóng Cửa : 9 : 00 PM ( Từ Thứ 2 đến Thứ 7 )

                                Mở Cửa : 9 : 00 AM  Đóng Cửa : 7 : 00 PM ( Chủ Nhật )

Website: www.saft.com.vn

 Email: BP-Tư Vấn : kythuat@saft.com.vn; BP-Kinh Doanh : kinhdoanh@saft.com.vn;

            BP - Đào Tạo : baohanh@saft.com.vn; BP - Bảo Hành : baohanh@saft.com.vn

Xem bản đồ hướng đẫn đường đi : Nhấp vào Đây để mớ bản đồ !

Làm lại
TOP